Människan – vår viktigaste resurs

Den 25 augusti anordnar Paper Province ett digitalt seminarium som heter ”Människan – vår viktigaste resurs”. Vi kommer att ta avstamp i hållbara arbetsplatser med fokus på människan och utforska nycklarna som leder till attraktionskraft, engagemang, innovation och utveckling i en värld som ständigt förändras. Gäster från exempelvis Valmet, Stora Enso, APak och Hej Engagemang bjuder på sina bästa exempel och tips. Under den här förmiddagen kommer deltagarna även att få reflektera och diskutera. Moderator är John Johansson från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, som kommer leda oss genom dagen ihop med Paper Province vd Sandra Sundbäck. Mer info om programmet och länk till anmälan finns på vår webb: https://paperprovince.com/om-oss/kalender/seminarieserien-resurssmart-industri-manniskan-var-viktigaste-resurs/