Handlingsplan för det digitala Värmland växer fram

Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den andra av tre workshoppar genomförts och en handlingsplan har börjat ta form. Ett 50-tal deltagare från företag, offentlig sektor och organisationer var med och identifierade behov och tog fram idéer för vad som behövs för att ta Värmland ett steg vidare på digitaliseringsresan.

I slutet av januari genomfördes den första workshopen med ett 40-tal deltagare. Då formades visionen om Värmland som en attraktiv och hållbar region där alla är en del av det digitala samhället. Nyckelbegrepp är en flexibel infrastruktur, kompetens, livskvalitet och att både verka lokalt och växa globalt. Knappt två månader senare var det dags för en ny workshop och nu med fokus på mål, vägval och konkret handling. Vilka ska de konkreta målen vara och vad behöver vi göra för att nå dit?

Magnus Bårdén, VD för Compare och Digital Well Arena, inledde workshopen med att återge några av Compares satsningar sedan coronapandemin tog fart för ett år sedan.

– I mars 2020, när samhället stängde ned, fokuserade vi på att göra extra insatser för regionens företag. Ett exempel är innovationssupporten, resultatet hittills är att där över 70 företag har fått stöd och tolv företag har etablerat samarbete med universitetet. Tio nya tjänster har lanserats på marknaden och ytterligare tolv är på väg med nya prototyper. Vi har utvecklat nya tjänster som innovationsforum och experttimmar och start-up stöd för nya företag. Dessutom har vi etablerat en accelerator för de bästa företagen. Det finns en stor kraft i att samarbeta och att gå från samverkan till “samhandling”. Att våga satsa, testa nya lösningar och att göra saker tillsammans. Och många gånger handlar det om helt andra saker än teknik.


digitala Värmland

Gruppdiskussioner med olika teman
Under workshopen diskuterade olika grupper digitalisering på teman: Kunskap och kompetens, nätverk och samarbeten samt teknologi. Idéerna som kom fram handlade bland annat om konkreta utbildningsbehov, att samla alla goda exempel och aktiviteter som pågår inom digitalisering, förbättra infrastrukturen samt kontinuerlig kompetensutveckling.

– Nu fortsätter vi med idéerna från workshopen och kompletterar med enkäter och fokusgrupper för att vidareutveckla såväl konkreta mål som handlingsplan, säger Éamonn McCallion, projektledare vid Karlstads universitet.

Digiterri i Värmland kuggar även i arbetet inom Smart specialisering och Värmlandsstrategin. Nästa Digiterri-workshop är i november med fokus på implementering och nästa steg.

EU-projektet Digiterri omfattar regionerna Värmland, Steiermark i Österrike och Grand Est i Frankrike. Inom projektet används RRI, Responsible Research Innovation, en metod social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. I Värmland drivs projektet av Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland. Koordinator för hela projektet är Austrian Institute of Technology i Wien.

* Läs mer på digiterri.eu
* Läs mer omVärmlandsstrategin på regionvarmland.se
* Läs mer om Smart specialisering på tillvaxtverket.se